Zespół

JULIKA TATUR

Finansistka, wizjonerka. Patrzy na świat organizacji pozarządowych oczami partnerstw, wspólnych zależności i wspólnych obszarów działania m.in w biznesie, nauce i kulturze. Zauważa w świecie pewne dysproporcje, nie zgadzając się z nimi, próbuje zmienić rzeczywistość. 15 lat doświadczenia w pracy w międzynarodowych projektach korporacyjnych nauczyło ją wytrwałości, szybkiego myślenia i działania. Tak na wszelki wypadek zawsze ma stworzony podwójny plan B. Od pięciu lat współpracująca z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia projektów, pozyskiwania i rozliczania funduszy. Wierzy że potencjał to ludzie.

MAGDALENA EKIERT

Realizatorka. Zaczynała od pracy w korporacji, gdzie zdobyła doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów szkoleniowych. Od wielu lat zaangażowana w życie i prawidłowe funkcjonowanie kilku współpracujących z nią krajowych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych. Z zaangażowaniem brała udział w realizacji kilkunastu projektów finansowanych ze środków publicznych, wspierając swoimi działaniami zarówno sektor MMŚP jak również dzieci i młodzież, wierząc że każdy projekt rozwija – zarówno uczestników jak i organizatorów. Wg niej nie istnieją problemy tylko wyzwania. Uparta i skuteczna. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołem. Dlatego wierzy że potencjał to współpraca i wyobraźnia.

ANNA BIAŁY

Kulturoznawca i pedagog. Jest absolwentką studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki  US. Prowadzi  działalność gospodarczą, jest aktywna w sferze organizacji pozarządowych. Współpracuje z  instytucjami kultury, m.in z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, agencjami muzycznymi, realizuje projekty i wydarzenia kulturalne, warsztaty dla dzieci. Zaangażowana w działania społeczne i obywatelskie. Pracuje w Stowarzyszeniu POLITES. Jest stypendystką Ministra Kultury i Edukacji Narodowej, w programie „Aktywność Obywatelska” realizuje projekt twórczych działań dziewcząt. Jest zainteresowana ekonomią społeczną, tworzeniem warunków do rozwoju przedsiębiorczości jako realnej możliwości osiągnięcia społecznej zmiany.

MAŁGORZATA OKULICZ-GAŁĄZKA

Idealistka wierząca, że zamiast być najlepszym na świecie lepiej starać się być najlepszym dla świata. Z wykształcenia prawnik. Od kilkunastu lat związana ze środowiskiem biznesu, a od kilku z międzynarodową organizacją pozarządową. Posiada wizję świata opartego na wzajemnej pomocy i szacunku dla innych oraz ich odmiennych przekonań, dlatego praca w organizacjach pozarządowych jest dla niej spełnieniem tej wizji. Uważa że zmiana rzeczywistości zaczyna się od nas samych dlatego czas wolny stara się wykorzystać na zgłębienie wiedzy z obszaru psychologii społecznej głównie rozwoju osobistego. Profesjonalna i skupiona realizuje ambitne cele. Posiada kilkuletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych III sektora. Wierzy że potencjał to wrażliwość i uważność na otaczający nas świat.

KATARZYNA OTWINOWSKA

Specjalista ds. PR i Marketingu, freelancer. Od 2005 roku właściciel Agencji  Unibusiness. Współpracowała z Teatrem Telewizji na stanowisku asystenta reżysera. Pracowała jako dziennikarz dla kwartalników Polish Professional Woman Network i Connoisseur Circle Magazine (magazyn o podróżach). Razem z Business Center Club organizowała spotkania dla kobiet biznesu AKADEMIA DAM, z Kinem Atlantic współorganizowała cykl spotkań z ludźmi kultury i sztuki OTWARTE KINO ATLANTIC, współpracowała z portalami turystycznymi i life stylowymi. Razem z Agencją team4tourism z Wiednia organizuje wyjazdy prasowe i promocje dla austriackich regionów turystycznych.

KINGA SZYMAŃSKA

Menedżer kultury z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka pedagogiki i pracy socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Zawodowo związana głównie z trzecim sektorem. Koordynatorka projektów z powołania. Uwielbia kontakt z ludźmi. Nie klasyfikuje ich ze względu na status społeczny czy posiadane dyplomy. Realizując projekty szanuje wszystkich i ze wszystkimi potrafi rozmawiać. Wierzy, że z twórczej energii napotkanych na swej drodze osób zawsze może powstać coś cennego. Współtwórczyni i koordynatorka m.in. ogólnopolskiego programu społecznego promującego twórczość osób z niepełnosprawnością. Inicjatorka wystaw sztuki niepełnosprawnych artystów w przestrzeni miejskiej. Koordynatorka i sekretarz konferencji merytorycznych. Organizatorka uroczystych gal, wystaw, charytatywnych aukcji sztuki, warsztatów i szkoleń, konkursów dla twórców plastycznych i grafików. Współtwórczyni i współorganizatorka projektów z udziałem firm (CSR i CCR). Odpowiedzialna za tworzenie partnerstw, kontakty z mediami i pozyskiwanie funduszy na realizację projektów. Posiada doświadczenie w przyznawaniu i rozliczaniu grantów.
Jej kolejną pasją jest tworzenie. Jako absolwentka Liceum Rzemiosł Artystycznych projektuje witraże i biżuterię, prowadzi warsztaty rękodzielnicze. Uwielbia dobry dizajn i piękne wnętrza. W wolnych chwilach zatraca się w tańcu.

EWA BORNSZTAJ

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Historii a z zamiłowania podróżniczka, która swą przygodę z plecakiem rozpoczęła w jednej z warszawskich drużyn harcerskich. Od lat w ramach wolontariatu współpracuje ze schroniskami dla zwierząt jak również walczy o poprawę życia mieszkańców Warszawy biorąc czynny udział w pracach na rzecz mieszkańców osiedla na którym mieszka. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów III sektora. Wierzy w terapeutyczną rolę zwierząt w życiu ludzi.