Wspieraj

DAROWIZNA

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć naszą działalność finansowo prosimy o wpłatę na nasze konto: 

Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

Kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW

PL 27102010420000840203394707

Dokonując wpłaty lub przelew prosimy podać w opisie:
Darowizna na rzecz Fundacji Inicjatyw Przedsiębiorczości

Dziękujemy za wsparcie.
Z dobrodziejstwa odliczenia dokonanej darowizny od podstawy obliczenia podatku dochodowego mogą korzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dokonają w danym roku podatkowym darowizny pieniężnej lub rzeczowej na rzecz Fundacji, będą mogli w rozliczeniu rocznym pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o kwotę tej darowizny, z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, ze zm.)

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Zostań wolontariuszem

Wolontariat to ciekawe wyzwanie, forma kreatywnego spędzenia wolnego czasu, samospełnienie, możliwość realizacji własnych pomysłów, zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.
Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma wewnętrzną potrzebę zaangażowania się w różnego typu inicjatywy, czyli każda osoba która dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia, świadczy usługi na rzecz Fundacji.
W Wolontariacie nie liczy się wykształcenie, pochodzenie, czy poglądy religijne. Każda umiejętność jest przydatna. Bez wsparcia wolontariatu większość inicjatyw nie miałaby szans na realizację. Wokół wolontariatu skupiamy młodzież oraz dorosłych.  Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców, bądź opiekuna prawnego, by mogły podjąć wolontariat.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

PRZYJACIEL, PARTNER

Wspierając dajesz Fundacji szansę na rozwój jej potencjału a samemu możesz zdobyć doświadczenie i nabyć kreatywną postać w życiu codziennym.
Możesz zostać PRZYJACIELEM lub PARTNEREM Fundacji Inicjatyw Przedsiębiorczości.
Kim jest PRZYJACIEL?
Przyjaciel to ktoś więcej niż Wolontariusz, ktoś kto stale wspiera nasze cele, ktoś kto zaangażuje się w działalność Fundacji, podzieli się z nami ciekawymi pomysłami i swoją wiedzą, aktywnie będzie promował Fundację.
Kim jest PARTNER?
Partnerem może zostać każda firma, niezależnie od wielkości i segmentu w którym prowadzi działalność gospodarczą. Partner może wspierać Fundację:
– przez przekazanie na cele Fundacji darowizny,
– przez payroll – czyli co miesięczne przekazywanie groszowych końcówek pensji pracowników za ich zgodą,
– wykonując jakąś usługę na rzecz Fundacji,
– realizując wspólny projekt.
W zamian:
-Fundacja będzie promowała Was oferując swoją przestrzeń reklamową,  na głównej stronie www, oraz w mediach społecznościowych,
-wystawi certyfikat „społecznie zaangażowany biznes”

Hey! I am

BANER

Możesz pomóc w zapewnieniu nagłośnienia Fundacji Inicjatyw Przedsiębiorczości w mediach, udostępniając swoją  przestrzeń reklamową. Jeśli to co robimy wydaje Ci się wartościowe, zachęcamy do umieszczenia baneru Fundacji na swoich stronach internetowych. Pobierz plik, rozpakuj go, wybierz wielkość banneru i umieść go na swojej stronie internetowej, blogu z linkiem kierującym na naszą stronę. My w zamian umieścimy Twój na naszej stronie.

POBIERZ BANNER