Zespol

fundacja

wspieraj

 • aktualności

  Bezrobocie wśród młodzieży

  Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2015 roku 19,8%. Oznacza to, że zmniejszyła się o 3,5 punktu procentowego w stosunku do I…

 • aktualności

  Przedsiębiorczość od przedszkola

  Od najmłodszych lat dzieci trzeba uczyć o pieniądzach, jak oszczędzać i inwestować. Szkoła opiera się dziś na założeniu, iż przedsiębiorczości można się nauczyć. W szkołach nie zawsze nauka przedsiębiorczości jest praktyczna…

 • aktualności

  Ginące zawody

  Rozwój technologiczny, wszechobecna automatyzacja, otwarcie się na globalne rynki produkcji, migracja ludności do miast, spowodowały że zawody które kiedyś były zajęciami dochodowymi, zaczęły stawać się niszowe. Zawody rzemieślnicze jeden po drugim…