aktualności

Bezrobocie powyżej 50-tki

Obecnie wydłużony wiek emerytalny to w konsekwencji znacznie większa liczba osób po 50. roku życia pozostających na rynku pracy. Część ma zatrudnienie, ale czuje się niepewnie i obawia się zwolnienia. Część już tę pracę straciła. Pracodawcy jako główny powód takie stanu rzeczy wymieniają brak kompetencji u osób w wieku 50+ oraz ich niedopasowanie do oferowanego stanowiska.  Według e-gospodarka.pl najbardziej bierną edukacyjnie grupą są ludzie starsi – w żaden sposób nie uczy się 78% pracujących i 88% bezrobotnych wieku 50-64 lata. Osoby 50+ pytane o powody braku aktywności szkoleniowej najczęściej odpowiadają , że w tym wieku nie ma sensu się dokształcać. Główna bariera tkwi zatem w mentalności osób starszych.

Zatrzymanie osób starszych na rynku pracy stało się nie tylko naszym celem, ale całej Unii Europejskiej. Wynika to nie tylko z sytuacji demograficznej, ale także z korzyści, które może przynieść pracodawcy zatrudnienie osób starszych. Chodzi nie tylko o korzyść materialną firmy zatrudniające osoby w wieku 50+ mogą korzystać z ulg znacznie obniżających koszty pracy i ich działalności, między innymi zwolnienia ze składek na Fundusz Pracy, a także na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca może uzyskać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia. Przy odejściu każdego pracownika 50+ z pracy pracodawca ponosi stratę w postaci dużego potencjału intelektualnego, jakim dysponuje pracownik.

Jak wskazuje raport NIK, bezrobotni po ukończeniu 50. roku życia nie zawsze otrzymują skuteczną pomoc w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Trzeba pamiętać że bezrobotne osoby po 50-tym roku życia stanowią grupę w większym stopniu narażoną na ryzyko występowania depresji. W wielu krajach objawy depresji wśród bezrobotnych występują ponad dwukrotnie częściej niż wśród pracujących. Problem ten jest szczególnie wyraźny w Polsce, gdzie 55% osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia cierpi na depresję

Artykuły o podobnej tematyce

Brak komentarzy

Skomentuj